Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010


                                                          ΓΥΨΙΝΕΣ    
                            ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ

   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΙΣΕΙΣ ΧΩΡΟΝ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ
ΕΜΜ.ΣΑΚΑΡΑΚΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
(ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ)

210-4327916
6986289240 (w/up) / 6936882540